LCA

Om de uitstoot van broeikasgassen op productniveau te verminderen en te elimineren, zijn wij gespecialiseerd in levenscyclusanalyses. Wij kijken naar de impact van elke fase van het productieproces - van grondstoffen/leveranciers tot transport, afval - en van het gebruik van het product en de levensduur ervan. Vervolgens herdenken wij het productieproces om de ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken.

Ludwig Carton

Neem contact op met onze expert,

lcarton@greenfish.eu

+32 (0)492 58 30 44

LCA2.jpg