• mamin

Hoe uw SDE++ subsidie kan bijdragen aan een sterke business case

De energiemarkt is voortdurend in beweging (zie figuur 1). Zonne-energie en andere vormen van duurzame energie spelen een steeds grotere rol in onze energievoorziening. De stimulans om te investeren in duurzame energie is veroorzaakt door de huidige SDE++ subsidieregeling. De SDE++ subsidieregeling biedt ondernemers, ontwikkelaars en investeerders lange termijn zekerheid.


Figuur 1: De groei van hernieuwbare energie wereldwijd


BP Statistical Review of World Energy & Ember (1985 - 2020).


Over de gehele SDE-subsidie periode van 15 jaar ontvangt u een vergoeding per opgewekte kWh. De maximale subsidie wordt bepaald door de hoogte van inschrijven (het maximale subsidie tarief) te verlagen met de basisenergieprijs.


Wilt u ook deze subsidie ontvangen? Klik dan hier


Greenfish kijkt graag mee bij uw specifieke business case met als doel om het maximale te halen uit uw SDE++ subsidie. Hoe? Een succesvolle investering begint bij het opzetten van een haalbaarheidsstudie en het op tijd aanvragen van uw SDE++ subsidie.


Voor afgaand beantwoorden wij de volgende vragen:

  • Waar vindt uw investering plaats?

  • Is dit een gebied waar netcongestie een grote rol speelt?

  • Wat voor dak heeft u?

Wanneer de haalbaarheidsstudie is afgerond kan de subsidie worden aangevraagd. De SDE++ subsidie speelt een belangrijke rol in de rendabiliteit en l lange termijn zekerheid van uw investering in zonne-energie.


Hoe werkt de SDE++ subsidie?


De hoogte van de subsidie hangt van het fase-bedrag af en de manier waarop u uw opgewekte energie verbruikt dit kan namelijk op twee manieren:

  1. Niet-netlevering verwijst naar de situatie waarin organisaties de opgewekte energie zelf gebruiken

  2. Netlevering verwijst naar de situatie waarin organisaties de opgewekte energie terug leveren aan de net beheerder.

De balans tussen energieopwek en energieverbruik is relevant bij uw SDE++ aanvraag. Greenfish ondersteunt u bij het vinden van de perfecte balans en bij de optimalisatie van uw SDE++ aanvraag.


Naast dat, een belangrijk aspect van deze aanvraag is het kiezen van een toereikend fase-bedrag omdat:

  • Een hoog fase-bedrag verkleint de kans op het ontvangen van subsidie

  • Een te laag fase-bedrag kan ontoereikend zijn om de onrendabele top van de investering te ontvangen

Aan de hand van een gedetailleerde haalbaarheidsstudie bepaalt Greenfish het juist fase bedrag voor uw systeem te bepalen, rekening houdend met de balans tussen energieopwek en energieverbruik in uw organisatie.


De najaarsronde SDE++ 2021 gaat dit jaar open op 5 oktober en zoals voorafgaande jaren is er voldoend budget beschikbaar voor zonne-energie. Greenfish zorgt voor een succesvolle SDE++ aanvraag terwijl u op uw kernactiviteiten kan focussen.


Tot nu toe heeft Greenfish een 100% slagingspercentage voor het aanvragen van SDE++ subsidies. Direct uw SDE++ aanvraag regelen? Contacteer ons dan door te mailen naar energystrategy@greenfish.eu of bezoek onze webpagina www.greenfish.nl/energystrategy

46 views0 comments

Recent Posts

See All