De impact van klimaatmaatregelen op de Nederlandse industrie

Op 12 december 2015 is door een gezamenlijke inspanning van 186 landen tijdens de klimaattop in Parijs (COP21) het VN-klimaatakkoord vastgesteld. Het akkoord, momenteel ondertekend door 195 landen, behelst een ambitieus doel: het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden Celsius. De Europese Unie is een grote vervuiler en heeft veel financiële middelen om haar klimaat impact te verminderen. Ze heeft haar klimaatdoelstellingen vastgelegd in een tienjarenplan. In dit plan, de 20-20-20 doelstelling, is vastgelegd dat de gehele EU dit jaar nog 20% minder broeikasgassen mag uitstoten, dat 20% van de energiebehoefte duurzaam moet zijn en dat er een toename van 20% in energie-efficiëntie gerealiseerd dient te zijn. Naast deze globale en Europese afspraken heeft Nederland haar eigen nationale klimaatdoelstellingen. De overheid heeft hierbij afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49% lager (en in 2050 95% lager) moet zijn dan in 1990. Al met al grote uitdagingen onder andere de Nederlandse industrie haar steentje aan bij zal moeten dragen.


Gevolgen voor de Nederlandse industrie

Voor onder andere de industrie bestaan er verschillende verplichtingen vanuit de overheid. Zo dienen bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of equivalent) gebruiken verplicht alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar door te voeren. Voor grotere bedrijven, met als minimale vereiste 250 FTE, een jaaromzet van boven de €50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van €43 miljoen, is het verplicht om een EED energie-audit uit te laten voeren, waarbij de mogelijkheden voor energiebesparing voor een bedrijf in kaart gebracht worden. Daarnaast bestaan er verschillende convenanten (MJA3/MEE) waarbinnen bedrijven onderling energie-doelstellingen hebben afgesproken waarmee zij aan de bovenstaande verplichtingen voldoen.[1]


Drijfveren

Naast een verplichting van de overheid zijn er nog meer redenen waarom een bedrijf ervoor kan kiezen haar uitstoot te reduceren. Zo kunnen maatregelen op zowel korte als lange termijn financieel voordelig zijn of kan het een logische keus zijn vanuit sociaal perspectief.


Figuur 1. Beweegredenen voor industriële bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


Hoe kan een bedrijf dit bereiken?

Welke maatregelen een bedrijf kan nemen is een complex vraagstuk. Grofweg kunnen reducerende maatregelen worden ingedeeld in twee groepen: maatregelen waarmee het totale energieverbruik wordt teruggedrongen en maatregelen waarmee de resterende energievraag verduurzaamd kan worden. Binnen deze eerste groep kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het vergroten van de efficiëntie van energie-intensieve processen waar binnen deze tweede groep bijvoorbeeld gedacht kan worden aan lokale energieopwekking met zonnepanelen.
Wat kan Greenfish betekenen voor een bedrijf?

Greenfish ondersteunt bedrijven bij het uitzoeken van optimale mogelijkheden en implementatie hiervan. Door het in kaart brengen van de huidige en verwachte energievraag, lokale factoren en de terugverdientijd, werkt een team van consultants de optimale oplossingen voor het bedrijf uit. Daarbij te alle tijden rekening houdend met bedrijfsspecifieke wensen en plichten. Omdat implementatie van sommige maatregelen meer aandacht vereist, wordt binnen de implementatie ondersteuning geboden binnen het verandertraject.


Benieuwd wat Greenfish kan betekenen voor uw onderneming? Neem dan nu vrijblijvend telefonisch contact met ons op via +31 20 2050181 of per mail via green-NL@greenfish.eu.


Mathieu Blauw – Consultant bij Greenfish Nassim Daoudi – Algemeen Directeur bij Greenfish

96 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven