Overbelasting Elektriciteitsnet

Het toenemende aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit heeft een grote impact op de complexiteit van het elektriciteitsnet. Er wordt hard geïnvesteerd in zonne- en windparken, maar elk park brengt extra onzekerheid en een grotere belasting mee op het net. Echter, wanneer je deze verschillende onzekerheden eerst losgekoppeld van het net slim zou combineren, kan je een constantere belasting aan het net leveren.


Dit is het idee achter het gesloten distributiesysteem (GDS) van onze opdrachtgever. Een smartnet, waarbinnen verschillende zonne- en windparken en energieopslagbedrijven aangesloten zijn, en de opgewekte energie binnen het GDS verdeeld kan worden. Tussen het GDS en het landelijke elektriciteitsnet zit een enkele transformator, waar netbeheerder TenneT dus één constante bron van duurzame energie binnen ziet komen. Voor exploitanten van de parken en energieopslagvoorzieningen is het interessant, omdat slechts een enkele gecombineerde vergunningsaanvraag nodig is, waarmee alle partijen aangesloten kunnen worden. Bovendien kunnen de partijen onderlinge afspraken maken wat er met de overproductie van energie moet gebeuren, waarmee compensaties voor bijvoorbeeld de curtailment van windmolens mogelijk worden.

Voor dit project was een ervaren projectleider nodig, die de afspraken tussen stakeholders mogelijk maakt, en zorgt dat de wensen passen binnen het GDS wat moet worden neergezet. Deze projectleider moet een team aansturen van engineers, werkvoorbereiders, juristen en uitvoerders, om te zorgen dat de diverse projecten die leiden tot de realisatie van GDS ook werkelijk tot stand komen. Iemand met kennis en ervaring op het gebied van hoogspanningsnetten, en zonne- en windparken. Eén van onze consultants, die als projectleider aan de slag was bij één van onze cliënten, heeft deze rol op zich genomen.

De consultant die dit project uitvoert, heeft in het verleden gewerkt bij Alliander. Hierna is hij gaan werken bij Greenfish. Door de projecten die hij heeft gedaan namens Greenfish heeft hij zich snel ontwikkeld tot een projectleider met veel ervaring en een breed profiel.

Hij is begonnen als project engineer bij Oceans of Energy, waar hij waardevolle ervaring heeft opgedaan op het gebied van zonneparken. Na afronding van het project is hij direct doorgestroomd naar de functie van projectmanager bij Fabricom, waar hij essentiële projectmanagementvaardigheden opdeed. Hier betrof het een hoogspanning project, waar het 150kV-net is vervangen door een kabel en verzwaard met een 380kV-lijn. Dit project was onderdeel van het TenneT project Randstad Noordring.

In een korte tijd heeft hij ervaring opgedaan in de gebieden van duurzame energieparken, aansluitingen op het hoogspanningsnet en projectmanagement. Daardoor is hij goed in staat om projecten zoals bovengenoemd op te pakken.


Greenfish kenmerkt zich in het aantrekken van technisch talent, en deze met behulp van praktijkervaring op diverse projecten snel op te leiden tot de specialisten die nodig zijn voor het leiden van de transitie naar een duurzamere wereld.

277 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
 

©2020 door Greenfish

As you may know, since May 25th, 2018, all companies in Europe must comply with the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (hereafter referred to as GDPR). By clicking on the following link, you will find our flyer with a brief explanation of what the GDPR is and an enumeration of your rights. For more information, please send an email to contactgdpr@greenfish.eu